Betingelser

Påmeldingsbetingelser:

Påmelding til kurs er bindende. Når du har sendt epost til kursholder med påmelding, vil du motta en bekreftelse på påmeldingen, og vi plikter å holde av en kursplass til deg. Hvordan betaling for kurset gjøres, er opp til kursholder og vil bli informert om før kursstart.

Avbestillingsbetingelser:

Påmelding er bindene. Om du allikevel ser deg nødt til å melde deg av et kurs, gjelder følgende:
Ved avmelding før 7 dager før kursstart ilegges et gebyr på kr. 250,-. Evt innbetalt kursbeløp, minus gebyr, blir tilbakebetalt.
Ved avmelding kortere enn 7 dager før kursstart forfaller hele kursavgiften. Hvis det foreligger gyldig årsak til avmeldingen, vil dette bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Avmelding må skje skriftlig til kursholder.

Avlysning av kurs:

Ved for få deltakere, kan et kurs bli avlyst. Dette blir meldt ifra senest 1 uke før kursstart pr epost til påmeldte.

Ansvar:

Vi som underviser på Yogateket tilbyr en forsvarlig yogaundervisning, med elevens helse i fokus. Dog vil hver enkelt elev ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas. Det er kun eleven selv som vet om eventuelle skader/plager som må tas hensyn til. Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.
Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller drop-in hvis man er påvirket av alkohol eller rusmidler.